Minder
Voedselverspilling

Terugdringen van voedselverspilling levert
meer op dan alleen kostenbesparing.

Schuttelaar & Partners

Nieuwe definitie ‘food waste’

Om voedselverspilling te kunnen reduceren moet er een eenduidig raamwerk zijn om dit te kunnen meten en resultaten te vergelijken. In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt FUSIONS daarom met een brede groep stakeholders een raamwerk, dat ketenpartijen en beleidsmakers in staat stelt te werken aan beleid en strategieën voor minder verspilling. Afgelopen zomer presenteerde FUSIONS haar rapport met het raamwerk inclusief een nieuwe definitie van ‘food waste’. Natuurlijk zitten er wel wat haken en ogen aan. Wat valt wel en niet onder ‘food waste’ en waarom? We spraken hierover met Toine Timmermans, Programmamanager duurzame voedselketens bij Wageningen UR en coördinator van FUSIONS.

Nieuwe definitie: “Food waste is any food, and inedible parts of food, removed from the food supply chain to be recovered or disposed (including composted, crops ploughed in/not harvested, anaerobic digestion, bio-energy production, co-generation, incineration, disposal to sewer, landfill or discarded to sea).”

Toine Timmermans: “Deze nieuwe definitie van ‘food waste’ mag niet vrij worden vertaald naar ‘voedselverspilling’, omdat het om een combinatie van voedselverspilling en voedselafval gaat. De definitie is tot stand gekomen door enerzijds een wetenschappelijke methodologie te volgen en anderzijds via consultatie van een diversiteit aan stakeholders uit verschillende Europese landen. Hieruit bleek dat het voor een aantal partijen een brug te ver is om een onderscheid te maken tussen eetbare en niet-eetbare gedeeltes van voedsel. Dit heeft met name een aantal praktische redenen. Zo is het lastig een onderscheid te maken tussen eetbaar en niet-eetbaar, omdat het cultuurafhankelijk is of de verschillende onderdelen van voedsel eetbaar zijn. Ook is het soms lastig om tijdens het meten dit onderscheid aan te houden, denk bijvoorbeeld aan consumenten afval waar zowel eetbaar als niet-eetbaar voedsel in zit. Daarnaast is de definitie ingezet om de totale grondstof beschikbaarheid en verwaarding in kaart te brengen. Uiteraard zullen een aantal overheden en bedrijven binnen het gegeven kader wel onderscheid maken tussen eetbare en niet-eetbare delen. Dit wordt ook als stringent advies meegegeven. Hiermee wordt dus ook aan de wensen van vooruitstrevende overheden en bedrijven tegemoet gekomen.”

Ondanks dat het rapport met het raamwerk en de definitie afgelopen zomer gepubliceerd is, is het project van FUSIONS nog niet afgelopen. De volgende stap van FUSIONS is het vertalen van het raamwerk naar een praktische handleiding. Hierin wordt aangegeven hoe de hoeveelheid ‘food waste’ voor de verschillende ketenonderdelen kan worden gemeten en hoe de oorzaken bepaald kunnen worden. In deze handleiding worden ook best practices genoemd, mogelijke bronnen voor informatie en richtingen om de aanwezige hiaten in te vullen. Op de FUSIONS conferentie op 30 en 31 oktober in Brussel staat de ontwikkeling van de handleiding nadrukkelijk op de agenda en worden informatie en ‘best practices’ gedeeld over hoe ‘food waste’ te meten in de verschillende ketenschakels. Hierna volgen nog een aantal andere stappen die wij uiteraard zullen volgen. In juli 2016 wordt het eindresultaat opgeleverd.

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van voedselverspilling!