Minder
Voedselverspilling

Terugdringen van voedselverspilling levert
meer op dan alleen kostenbesparing.

Schuttelaar & Partners

Win-winsituatie voor voedingsmiddelenbedrijven en voedselbank

De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en zuivelonderneming FrieslandCampina kondigden afgelopen 2 juni aan hun samenwerking te intensiveren. Dat is in lijn met de uitkomsten van het diner pensant dat Schuttelaar & Partners en de voedselbank organiseerden in juni 2012. Wat levert deze samenwerking op voor deze bedrijven en de voedselbank?

“Het beschikbaar stellen van zuivelproducten met belangrijke voedingstoffen voor brede bevolkingsgroepen is een centrale doelstelling van onze organisatie. Mede door het overnemen van de logistieke kosten en het beschikbaar stellen van ons logistieke netwerk kunnen nog meer mensen, die helaas gebruik moeten maken van een voedselbank, bereikt worden dan dat tot nu toe mogelijk was”, aldus Bas van den Berg, Managing Director van FrieslandCampina Nederland (rechts op de foto)

Pien de Ruig (bestuurslid communicatie Vereniging van Nederlandse Voedselbanken) vertelt wat de voordelen zijn van samenwerking: “Voedingsmiddelenbedrijven en supermarkten gaan kritisch naar hun reststromen en productiefouten kijken op het moment dat ze met ons gaan samenwerken. Dit leidt tot efficiëntere  bedrijfsprocessen, waardoor bedrijven minder voedsel verspillen. De reststromen die geen meerwaarde meer opleveren voor het bedrijf, maar wel nog aan alle kwaliteitseisen voldoen, worden aan ons geleverd.” (links op de foto Leo Wijnbelt, voorzitter Vereniging van Nederlandse Voedselbanken)

Structurele samenwerking tussen de voedselbank en voedingsmiddelenbedrijven levert hiermee directe winst op voor zowel de voedingsmiddelenindustrie als voor mensen in Nederland voor wie de toegang tot voedsel beperkt is. Tegelijkertijd helpt de samenwerking in de strijd tegen voedselverspilling. Hiermee wordt dus een win-winsituatie gecreëerd voor alle betrokken partijen.

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van voedselverspilling!