Minder
Voedselverspilling

Terugdringen van voedselverspilling levert
meer op dan alleen kostenbesparing.

Schuttelaar & Partners

Consument verspilt vooral kliekjes

Het bewustzijn bij consumenten van voedselverspilling en de bereidheid hier iets aan te doen is flink gestegen ten opzichte van 2010. De voornaamste motivaties om voedselverspilling te reduceren zijn “omdat het zonde is” (85%), “zo ben ik niet opgevoed” (72%) en “omdat het ook weggegooid geld is” (70%). Dat blijkt uit het Duurzaamheidkompas, een periodiek onderzoek naar actuele duurzaamheidthema’s van Schuttelaar & Partners en MarketResponse.  

Huishoudens verspillen vooral kliekjes, brood en zuivel

Sommige producten worden meer weggegooid dan anderen. De respondenten geven aan kliekjes het vaakst weg te gooien (43%), gevolgd door brood (23%) en vloeibare zuivel (19%). De consument vindt dat zij zelf het meeste kan doen om verspilling tegen te gaan (77%).  De top drie aan maatregelen daarbij is: beter op de houdbaarheidsdatum letten, voor het boodschappen doen goed kijken naar wat er al in huis is en niet te veel koken.

Supermarkten en restaurants

Ruim de helft van de ondervraagden is van mening dat ook de retail en de horeca kunnen helpen om verspilling te voorkomen. Voor beiden ziet de consument een variabele portiegrootte als een nuttige maatregel tegen voedselverspilling. Het overgebleven eten van het bord in een doggybag doen, wordt door 69% van de consumenten als een goede maatregel gezien om voedselverspilling in restaurants tegen te gaan.

Overheid

De overheid wordt slechts door een kwart van de ondervraagden gezien als een partij die verspilling bij de consument kan tegengaan. In 2010 was dat nog een derde. De belangrijkste maatregel die de overheid moet nemen volgens consumenten is mensen bewust maken van voedselverspilling.

Hier vindt u een samenvatting van het onderzoek

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van voedselverspilling!