Minder
Voedselverspilling

Terugdringen van voedselverspilling levert
meer op dan alleen kostenbesparing.

Schuttelaar & Partners

Visualiseer verspilling in uw keten

Veel voedingsmiddelenbedrijven die werken aan minder voedselverspilling willen zowel intern als extern uitdragen wat zij doen op dit terrein. Echter, resultaten zitten vaak 'gevangen in cijfers'. Vaak zijn rapporten met cijfers over verspilling en derving beschikbaar, maar zonder inhoudelijke kennis is het moeilijk om dit te overzien.

Schuttelaar & Partners heeft daarom een tool ontwikkeld om die cijfers om te zetten in een aantrekkelijk beeld dat intern gebruikt kan worden om KPI's te monitoren en extern kan dienen voor bijvoobeeld het MVO-verslag. 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van voedselverspilling!